Tour Bà Nà Hill

1.290.000 

Khách Đà Nẵng Người lớn: 830.000 VNĐ  – Trẻ em: 730.000 VNĐ
Khách Ngoại tỉnh Người lớn: 1.290.000 VNĐ  – Trẻ em: 1030.000 VNĐ
Khách Quốc tế Người lớn: 1.350.000 VNĐ  – Trẻ em: 1.080.000 VNĐ

Đặt Vé Ngay Booking với 1 click