Tour Bà Nà Hill

1.180.000 

?️ Khách Đà Nẵng ? Người lớn: 830.000 VNĐ  – Trẻ em: 730.000 VNĐ
?️Khách Ngoại tỉnh ? Người lớn: 1.180.000 VNĐ  – Trẻ em: 950.000 VNĐ
?️ Khách Quốc tế ?Người lớn: 1.250.000 VNĐ  – Trẻ em: 1.000.000 VNĐ

Đăng ký nhanh